Với phương châm “an toàn tới đâu, mở cửa tới đó”, từ 1/10, TPHCM cho phép hoạt động đối với 8 nhóm gồm: cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế; các cơ sở khám chữa bệnh; SX thương mại-kinh doanh-dịch vụ; VHNT, TDTT; GDĐT ; tôn giáo – tín ngưỡng và hội họp ngoài trời hoặc trong nhà. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *