Sở Y tế TP.HCM vừa thông báo kết quả Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ sau thời gian thành phố triển khai. Theo đó, đã ghi nhận 5.437 F0 qua xét nghiệm nhanh tầm soát người thuộc nhóm nguy cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *