Bộ Y tế vừa có quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19. Tại quyết định mới nhất này, Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số nội dung chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, đối với 3 loại thuốc kháng virus gồm: favipiravir, remdesivir và molnupiravir. Đây là 3 loại thuốc kháng virus đã được Bộ Y tế đưa vào phác đồ điều trị Covid-19 ở Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *