Ngày 23/7, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ký ban hành công văn số 4028 về việc tận dụng tối đa “thời gian vàng” thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *