UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định về việc tạm dừng hoạt động sản xuất thêm 3 doanh nghiệp là: Công ty trách nhiệm hữu hạn hạn một thành viên Neobags Việt Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phúc Lâm và Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân gia công sản xuất giày Lai Xưa. Thời gian dừng hoạt động từ ngày 22/7-01/8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *