Y tế cơ sở là tuyến y tế gần nhất kết nối trực tiếp với người dân, đã và đang thật sự phát huy vai trò trong công tác phòng chống dịch tại các địa phương. Đặc biệt là khi tỉnh triển khai thực hiện cách ly F1 và điều trị F0 đủ điều kiện tại nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *