Ngày 27/7, CT UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành CV 4111 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Người dân được yêu cầu không ra đường trong khoảng thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *