Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn sức khỏe cho giáo viên, trẻ em, học sinh. Trong đó, đặc biệt là trẻ em, học sinh ở vùng miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *