Tại Phú Yên, để thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, UBND thành phố Tuy Hoà vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động tắm biển, thể thao, giải trí khu vực bãi biển Tuy Hoà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *