Để nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong nhân dân, huyện Tam Bình đã thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, xây dựng mỗi xã là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sỹ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ vùng xanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *