Mặc dù tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh còn đang diễn biến phức tạp, nhưng việc đón các công dân trở về địa phương thể hiện trách nhiệm, tình cảm của lãnh đạo, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long đối với công dân xa quê đang gặp khó khăn vì dịch bệnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *