Sau thời gian áp dụng Chỉ thị 16, các chiến lược chống dịch tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục có nhiều thay đổi, với quyết tâm cao sẽ khống chế dịch trong 2 tuần nữa. Trên cơ sở đó, chiến lược chống dịch ở các tỉnh, thành phía Nam và TP.HCM được dành những ưu tiên trong sự thay đổi này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *