Phòng, chống dịch COVID-19 tốt để huấn luyện tốt, đó chính là mục tiêu kép của các đơn vị quân đội trong giai đoạn hiện nay. Song song với thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo chặt chẽ công tác huấn luyện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện trong năm 2021…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *