Tại Quảng Nam, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh này vừa công bố bảng đánh giá cấp độ dịch COVID-19 căn cứ Nghị quyết 128 của Chính phủ. Theo đó, cấp độ dịch ở quy mô tỉnh là cấp 1 – bình thường mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *