Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Tam Bình đang triển khai thực hiện cách ly F1, điều trị F0 tại nhà. Để thông tin chi tiết về hoạt động của tuyến y tế cơ sở, cũng như quản lý và hỗ trợ các đối tượng thực hiện cách ly, điều trị tại nhà, phóng viên có cuộc PV Ông Nguyễn Quốc Thái – Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tam Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *