Ngày 15/9/2021 UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2438 về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thực hiện chỉ  đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh đã ban hành hướng dẫn hoạt động vận tải tại địa phương, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Phóng viên THVL có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Quang Khải – Phó  giám đốc Sở giao thông vận tải  tỉnh Vĩnh Long về vấn đề này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *