Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã nêu cao tinh thần vì cộng đồng, vì sức khỏe nhân dân tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Sự chung tay góp sức đầy ý nghĩa, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp trong tỉnh thể hiện tinh thần đoàn kết, chung lòng, chung sức, góp phần không nhỏ trong công tác phòng,chống dịch Covid -19. Qua đó góp phần cùng địa phương vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh COVID-19.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *