Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở nhiều địa phương trong cả nước, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch. Trong đó việc đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải được an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh được triển khai bằng nhiều hình thức thích hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *