Sau khi tỉnh Vĩnh Long cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, nhiều cơ quan đơn vị có chức năng giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân đã hoạt động trở lại. Ghi nhận của phóng viên THVL về công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ở Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *