Tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện 3 quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *