Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trong số 456 mẫu được giám sát Covid-19 từ đầu năm thì phát hiện chủ yếu là chủng Omicron, chỉ có một số ít nhiễm chủng Delta. Trong đó, phần lớn các ca mắc Covid-19 mới ở nước ta là nhiễm biến thể BA.5 của chủng Omicron.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *