Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, chung tay, đồng lòng phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, giảm tác hại của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, lực lượng tuyến đầu đã tiên phong và có những đóng góp tích cực, quan trọng trong công tác phòng chống dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *