Do tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến khó lường, nhiều tỉnh, thành đã xuất hiện ca mắc trong cộng đồng, nên nhiều địa phương đã lên phương án cho học sinh nghỉ học, chuyển sang học online để phòng, chống dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *