Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM đã rà soát, lập danh sách những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để nhận hỗ trợ đợt 3. Đáng quý là nhiều người đã tự nguyện nhường suất hỗ trợ của mình cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *