Dịch bệnh đang dần được kiểm soát, bằng nhiều giải pháp, phương án linh hoạt, các doanh nghiệp tại TP.HCM đã lần lượt đón công nhân trở lại, từng bước khôi phục sản xuất, tranh thủ cơ hội để đón mùa tăng trưởng cuối năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *