Trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách XH phòng, chống dịch Covid-19 theo CT15, người dân được phát phiếu đi chợ theo 5 khung giờ trong thời gian từ 16-30/9/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *