UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định dừng các hoạt động lễ hội du lịch biển tại TX Cửa Lò và H. Quỳnh Lưu trong dịp lễ sắp tới để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *