Hiện nay với những F0 thể nhẹ đã được phép được điều trị tại nhà. Tuy nhiên, số lượng F0 tại nhà đang ngày càng gia tăng dẫn đến nhiều thách thức trong công tác thu gom, xử lý rác thải. Đây cũng là nội dung chính của Toạ đàm “Xử lý rác thải của bệnh nhân F0 điều trị tại nhà” diễn ra sáng ngày 4/3, tại Hà Nội. Toạ đàm có sự tham dự của đại điện Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên – Môi trường và các đơn vị thu gom xử lý rác thải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *