Tỉnh Vĩnh Long đang thực hiện giãn cách XH phòng, chống dịch COVID-19 theo CT15. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các CSSX, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động đều chấp hành tốt quy định phòng chống dịch. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *