Để chung tay phòng chống dịch và thực hiện an sinh xã hội, từ tháng 6 đến nay, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực vận động các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đóng góp với tổng phúc lợi xã hội hơn 244 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *