Tại huyện Long Hồ, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và hiện đang ở cấp độ 3 – nguy cơ cao. Để thích ứng an toàn hiệu quả theo Nghị quyết 128 của chính phủ, ngoài tích cực chăm lo điều trị cho ngưới mắc COVID-19, nhất là đối tượng có nguy cơ cao, Long Hồ còn thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng dịch đồng thời duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động xã hội an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *