Theo BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Hồ, đến sáng nay, huyện đã lấy mẫu gộp PCR được 14/15 xã thị trấn cho các đối tượng được ưu tiên là CNLĐ và các hộ tiểu thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *