Tại Lâm Đồng, từ hôm qua, tỉnh này đã cho phép mở cửa hoạt động trở lại ngành du lịch tại địa phương. Các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch, lữ hành và vận chuyển du lịch được tái hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *