Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng nhanh, F0 thực hiện cách thích ứng khi cách ly tại nhà. Câu chuyện mà THVL muốn đề cập đến hiện nay là về những F0 sống 1 mình. Vất vả hơn vì không có người chăm sóc trực tiếp, nhưng họ vẫn nỗ lực thực hiện những hướng dẫn để vượt qua dịch bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *