Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, người dân tham gia GT và DN vận tải cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về TT, ATGT và phòng chống dịch; tự giác thực hiện “Đã uống rượu, bia – không lái xe” và Thông điệp 5K .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *