Sau thời gian phát động, đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận hơn 4 tỷ đồng và gần 1.100 máy tính cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *