Chỉ 24 giờ sau khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có thư ngỏ kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ TP.HCM chống dịch, đã có hơn 1.000 người đăng ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *