Năm 2020, KHCN đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép của CP về đẩy lùi dịch bệnh và phát triển KTXH. Trong nhiều giải pháp phòng chống dịch, CN được coi là yếu tố hỗ trợ rất đắc lực. Nhờ việc đón nhận và hưởng ứng tích cực của người dân, nhiều ứng dụng CN đã phát huy hiệu quả trong việc góp phần giảm thiểu mức độ lây nhiễm trong cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *