Mùa hè xanh, mùa hè tình nguyện của thanh niên TP.HCM năm nay diễn ra khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thế nhưng, với tinh thần xung kích, thanh niên TP.HCM đã và đang hăng hái tham gia nhiều hoạt động để cùng với thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *