Bộ GTVT vừa ban hành hướng dẫn tạm thời mới về tổ chức vận tải, khôi phục lại hoạt động vận tải tại 5 lĩnh vực, phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *