Tại TP.HCM, UBND thành phố vừa có quy định mới trong việc khai báo F0 trực tuyến. Theo đó, thay vì khai báo trong vòng 5 ngày thì F0 phải khai báo trong vòng 48 giờ đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *