F0 ở nhiều tỉnh, thành miền Tây vẫn gia tăng. Các địa phương đang nỗ lực dập dịch, khống chế không để dịch lây lan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *