Sáng 08/10, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Vĩnh Long thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường, cũng như việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *