Thành phố Cần Thơ đã triển khai phương án cho phép F0 theo dõi, điều trị tại nhà và F1 cách ly y tế tại nhà được hơn 10 ngày. Điều này đã góp phần giảm bớt áp lực cho bệnh viện tầng 2, tầng 3; đồng thời cũng tạo được tâm lý thoải mái cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *