Với chuyển biến tích cực trong công tác điều trị cũng như tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát, TP.HCM đang xây dựng nhiều phương án để trở lại trạng thái “bình thường mới”, trong đó có việc đón người lao động tại các tỉnh, thành phố trở lại làm việc. Vậy, người lao động cần những điều kiện gì để trở lại TP.HCM làm việc từ ngày 01/10 tới?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *