Trước áp lực về số lượng người cách ly tại các khu cách ly tập trung, nhiều địa phương đã và đang áp dụng phương án quản lý người cách ly tại nhà. Một trong những giải pháp công nghệ đã được thí điểm và áp dụng cho hiệu quả tích cực là vòng đeo tay thông minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *