Không chỉ thường trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, các khu phong tỏa, khu cách ly, lực lượng Công an cơ sở còn tham gia tích cực trong các hoạt động của Tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch ở cộng đồng, góp phần giữ vững an toàn vùng xanh trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *