Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, học sinh tỉnh Vĩnh Long không thể đến trường mà phải học bằng hình thức trực tuyến và các hình thức khác. Để tạo điều kiện cho học sinh thuộc diện gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện học theo các phương thức mới, tỉnh Vĩnh Long đã kêu gọi các đơn vị, tổ chức ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Trước mắt, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến trao tặng điện thoại thông minh cùng sim 4G giúp các em có điều kiện học trực tuyến trong thời gian này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *