Năm 2021, đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu, đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, ảnh hưởng các hoạt động xã hội, tổn thất nghiêm trọng về sức khỏe, tính mạng con người. Trong bối cảnh đó, trên tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua đại dịch, nhiều tập thể, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tích cực đóng góp sức người, sức của tạo nên nguồn lực to lớn, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt mục tiêu kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *