Dịch covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, bên cạnh nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của các cấp, các ngành thì ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân của mỗi người đóng vai trò quan trọng quyết định không nhỏ kết quả công tác phòng chống dịch. Tại Vĩnh Long ý thức này cũng đang được người dân phát huy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *